Jak vybrat správný náhrobek?

Nejprve je nutné ujasnit si velikost hrobu, vycházející z uložení zemřelého. Pokud bude zemřelý uložen přímo do hrobu, budeme uvažovat nad větším provedením hrobu s náhrobkem. Pokud bude zpopelněn a jeho popel uložen do urny, budeme nejspíš vybírat menší provedení hrobu s náhrobkem. V nabídce kamenictví najdeme jedno i dvoj hroby, urnové pomníky, hrobky a pomníky.

Urnový hrob nebo pomník vybíráme podle umístění na hřbitově. Pokud jsme se rozhodli pro urnový hrob, můžeme urnu uložit do země nebo postavit na hrob. Hrob pak je možné zakrýt celý deskou nebo jen jeho část a zbývající část můžeme osázet výsadbou. Pokud jsme zvolili umístění v urnovém háji, vybereme odpovídající provedení urny a epitafní desku.

Jedno i dvoj hrob vyžaduje větší místo. Oba lze vyrobit zcela odkryté s možností osázet hrob květinami nebo pokrýt drtí. Celkově zakryté deskou nebo jen částečně zakryté a zbývající část upravit podle svého přání kamennou drtí nebo výsadbou. Náhrobek může mít rozličný tvar, nejlépe je inspirovat se procházkou na hřbitově, pak si prohlédnout nabídku kameníků a následně v klidu domova nakreslit tvar náhrobku, který předáte kameníkovi.

Hrobky jsou dnes stavěny méně. Přesto je v nabídce kamenictví lze najít. Hrobky jsou vlastně zděné hroby na dvě a více rakví. Staví se z různých kombinací stavebního materiálu a kamene. Jejich výzdoba je často bohatší, doplněná kamenickou uměleckou prací.